Målsætninger og ansvar

Siden skal opdateres!

MÅLSÆTNINGER OG ANSVARSOMRÅDER I BESTYRELSEN 2022

Udarbejdet på bestyrelsesseminaret den 21. januar 2021

2025 målsætninger for roklubben

 • Kerneydelsen er roning som sport - på vand og på land.
 • Alle bidrager til fællesskabet.
 • Vi optager minimum 20 nye medlemmer hvert år og vil, som minimum, fastholde det nuværende medlemstal.
 • Vi ønsker at have materiel som giver mulighed for et bredt udbud af roning.
 • 25% af de nye medlemmer fastholdes i klubben efter 5 år.
 • Medlemmerne bakker op om de eksisterende tilbud og bidrager til igangsættelse af nye.
 • Tilbud til medlemmerne og betingelserne for at deltage i dem er tydelige for alle medlemmer.
 • Administration foregår med mindst mulig besvær for de involverede med fokus på en medlemsvenlig drift.

Fokusområder i 2022

 • Fokus på rekruttering af medlemmer, særligt landroere.  
 • Fortsat fokus på fastholdelse af alle medlemmer. 
 • Mere fokus på sociale arrangementer.

Ansvarsområder

 

BESTYRELSENS OPGAVER og ANSVARSOMRÅDER

FORMAND

Viggo Puggaard

formand@vejleroklub.dk

 • Koordinere bestyrelsesmøder, generalforsamling, standerhejsning og  standerstrygning
 • Udarbejde bestyrelsens beretning
 • Fundraising
 • Vejle Fjord Festival 
 • Firmaroning i ergometer
 • Kontakt Vejle Kommune, VIR, DFfR, SIV, Ronet Syd….
 • Kontakt rengøring + husforvaltning
 • Kontakt kommunikationsudvalget
 • Kontakt kaproningsudvalget og konkurrencer
 • Tilmelding til DFfR konkurrencer.
 • Kontakt til nye medlemmer og aktivering.

SEKRETÆR

Britta Hessellund

sekretaer@vejleroklub.dk

 • Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
 • Kontingentopkrævning og kontrol med betalinger 
 • Halbooking (svømning + gymnastik)
 • Indberetning af medlemstal til det Centrale Medlemsregister

KASSERER

Birgitte Busk

kasserer@vejleroklub.dk

 • Udarbejdelse af regnskab
 • Udarbejdelse af budget
 • Betale regninger
 • Kontakt til bank
 • Søge støtte fra kommune (kurser mm)
 • Forsikringer
 • Kontakt materiel-udvalg
 • Kontakt IT-udvalg

MENIG MEDLEM A

Lone Christensen

 • Organisere K-kursus
 • Initiere deltagelse i DFfR-kurser
 • Organisere instruktion af nye medlemmer
 • Initiere etablering af tilbud til seniorer sommer og vinter
 • Langturs-bevilling
 • Registrering af medlemmer (stamdata + rettigheder)
 • Udarbejdelse af svømmeliste

MENIG MEDLEM B

Jesper Foldager

 • Kontakt master-udvalg
 • Kontakt gæste-roningsudvalg
 • Kontakt langtursudvalg. Sørge for organisering af langture for klubbens medlemmer.

UDVALG

Definition af udvalgsarbejde

-Koordinere aktiviteter

-Drifte aktiviteter

-Lave nyheder til  medlemmer om aktiviteter (alle medlemmer/medlemsgruppe)

-Oprette aktiviteter

-Opmuntre (udvalgte/alle) medlemmer til deltagelse i aktiviteter

-Rekruttere nye medlemmer til udvalg (især når et medlem forlader udvalget)

-Følge strategi lagt i samarbejde med bestyrelsen

-Rapportere til bestyrelsen

-Svar på henvendelser til udvalgets emailadresse 

Udvalgsoversigt

 

UDVALGS-OPGAVER 

SENIOR

senior@vejleroklub.dk

Medlemmer: Nina Hjort, Birgit Bech Jensen

 • Koordinere rotilbud på vandet
 • Koordinere rotilbud i ergometer
 • Koordinere gymnastik og svømning
 • Koordinere instruktion af nye medlemmer

MASTER

master@vejleroklub.dk

Medlemmer: Annette Hertz, Britta Hessellund, Ivan Pedersen, Per L. Christiansen, Viggo Puggaard

 • Koordinere rotilbud på vandet
 • Koordinere rotilbud i ergometer
 • Instruere nye medlemmer

MATERIEL

materiel@vejleroklub.dk

Medlemmer: Per Kristiansen, Karl (Kalle) Åge Mikkelsen, Jens Wael, Claus Behrendsen

 • Vedligehold og drift af bådpark
 • Rådgive bestyrelsen om indkøb af både og skrotning af gamle både
 • Vedligehold af øvrig materiel 
 • Vedligehold af ergometre (Claus Behrendsen)

HUSFORVALTNING

Medlemmer: Ove Hjort

 • Daglige kontakt med Vejle Kommune.
 • Småreparationer i huset.

IT

it@vejleroklub.dk

Medlemmer: Jesper Foldager

 • Drift og udbygning af klubbens IT platforme (software programmer)
 • Uddannelse af medlemmer i brug af IT platforme
 • Administration af nøglekort

KOMMUNIKATION

kommunikation@vejleroklub.dk

Medlemmer: Birgitte Busk Mikkelsen, Birgit Bech Jensen 

 • Rekruttere nye medlemmer via annoncering i diverse kanaler (trykte + sociale medier)
 • Udarbejde og udsende medlemsmagasinet ‘Åreknuden’
 • Ajourføre og opdatere informationerne på hjemmesiden

LANGTUR

langtur@vejleroklub.dk

Medlemmer: Lone Christensen, Viggo Puggaard

 • Initiere og synliggøre langture for medlemmerne
 • Synliggøre regionale madpakketure for medlemmerne
 • Arrangere langture

KAPRONING

kaproning@vejleroklub.dk

Medlemmer: Kamilla Sarossy, Birgit Bech Jensen

 • Arrangere og koordinere kaproningstræning 
 • Arrangere og koordinere deltagelse i lokale og nationale kaproninger på vand og i ergometer
 • Arrangere deltagelse i 8GP
 • Arrangere klubmesterskaber i ergometer
 • Arrangere ‘Lillebæltsdyst’

GODKENDELSE AF LANGTURE

Medlemmer: Inger V-B, Ruth L, Jytte og Viggo

 • Bevilling af langture på vegne af bestyrelsen

GÆSTER

Medlemmer: Krestine, Per K og Ruth Ladegaard

 • Modtagelse, håndtering og forplejning af gæster og medlemmer i forbindelse med arrangementer, besøg og kurser.