Målsætninger og ansvar

Målsætninger og ansvarsområder 

Udarbejdet på bestyrelsesseminaret den 18. januar 2019

2025 målsætninger for Vejle Roklub

 • Kerneydelsen er roning som sport - på vand og på land.
 • Alle bidrager til fællesskabet.
 • Klubben har 250 medlemmer - 10% ungdomsroere, 60% seniorer og 30% mastere. Halvdelen af seniorerne er aktive medlemmer, halvdelen er landroere.
 • Klubben har det materiel, som medlemmerne efterspørger og anvender.
 • 25% af de nye medlemmer fastholdes i klubben efter 5 år.
 • Medlemmerne bakker op om de eksisterende tilbud og bidrager til igangsættelse af nye.
 • Tilbud til medlemmerne og betingelserne for at deltage i dem er tydelige for alle medlemmer.
 • Administration foregår med mindst mulig besvær for de involverede med fokus på en kundevenlig drift.


Fokusområder i 2019

 • Nedbrydning af skel mellem ‘afdelinger’.
 • Fokus på rekruttering af landroere.
 • Fortsat fokus på fastholdelse af alle medlemmer.


Ansvarsområder

POST

NAVN

ANTAL ÅR

Formand

Birgit Bech Jensen

2 (ulige)

Kasserer

Oluf Madsen

2 (ulige)

Sekretær

Britta Hessellund

2 (lige)

Medlem

Nina Hjort

2 (lige)

Medlem

Viggo Puggaard

2 (lige)

Første suppleant

Lone Christensen

1 (hvert år)

Anden suppleant

Birgitte Busk Mikkelsen

1 (hvert år)BESTYRELSENS OPGAVER og ANSVARSOMRÅDER

FORMAND

Birgit Bech Jensen

formand@vejleroklub.dk

 • Koordinere bestyrelsesmøder, generalforsamling, standerhejsning og  standerstrygning
 • Udarbejde bestyrelsens beretning
 • Fundraising
 • Vild med Vand
 • Firmaroning
 • Kontakt Vejle Kommune, VIR, DFfR, SIV, Ronet Syd….
 • Kontakt rengøring + husforvaltning
 • Kontakt ungdomsudvalget
 • Kontakt kommunikationsudvalget
 • Kontakt kaproningsudvalget og konkurrencer
 • Tilmelding af medlemmer til DFfR aktiviteter (konkurrencer, kurser etc.)

SEKRETÆR

Britta Hessellund

sekretaer@vejleroklub.dk

 • Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
 • Kontingentopkrævning og kontrol med betalinger
 • Halbooking (svømning + gymnastik)
 • Indberetning af medlemstal til det Centrale Medlemsregister

KASSERER

Oluf Madsen

kasserer@vejleroklub.dk

 • Udarbejdelse af regnskab
 • Udarbejdelse af budget
 • Betale regninger
 • Kontakt til bank
 • Søge støtte fra kommune (kurser mm)
 • Forsikringer
 • Klubtøj
 • Kontakt materiel-udvalg
 • Kontakt IT-udvalg

MENIG MEDLEM A

Nina Hjort

 • Organisere K-kursus
 • Initiere deltagelse i DFfR-kurser
 • Organisere instruktion af nye medlemmer
 • Initiere etablering af tilbud til seniorer sommer og vinter
 • Kontakt langtursudvalg
 • Langturs-bevilling
 • Registrering af medlemmer (stamdata + rettigheder)
 • Udmeldelse og indmeldelse af medlemmer - aktivering og deaktivering
 • Udarbejdelse af svømmeliste

MENIG MEDLEM B

Viggo Puggaard

 • Kontakt master-udvalg
 • Kontakt gæste-roningsudvalg


Udvalg

Definition af udvalgsarbejde

 • Koordinere aktiviteter
 • Drifte aktiviteter
 • Lave nyheder til  medlemmer om aktiviteter (alle medlemmer/medlemsgruppe)
 • Oprette aktiviteter
 • Opmuntre (udvalgte/alle) medlemmer til deltagelse i aktiviteter
 • Rekruttere nye medlemmer til udvalg (især når et medlem forlader udvalget)
 • Følge strategi lagt i samarbejde med bestyrelsen
 • Rapportere til bestyrelsen
 • Svare på henvendelser til udvalgets emailadresse “udvalgsnavn@vejleroklub.dk


Udvalgsoversigt

UNGDOM

ungdom@vejleroklub.dk

Medlemmer: Inger Valentiner-Branth, Anna Mikkelsen, Johan Løhde, Janni Rechnagel

 • Varetage træning 2 gange om ugen (sommer/vinter)
 • Instruere nye medlemmer
 • Synliggøre og invitere til relevante arrangementer og camps (DFfR)
 • Arrangere ture og særlige tilbud til ungdomsroerne

SENIOR

senior@vejleroklub.dk

Medlemmer: Nina Hjort, Inger Valentiner-Branth, Birgit Bech Jensen

 • Koordinere rotilbud på vandet
 • Koordinere rotilbud i ergometer
 • Koordinere gymnastik og svømning
 • Koordinere instruktion af nye medlemmer

MASTER

master@vejleroklub.dk

Medlemmer: Annette Hertz, Britta Hessellund, Ivan Pedersen, Per L. Christiansen, Viggo Puggaard

 • Koordinere rotilbud på vandet
 • Koordinere rotilbud i ergometer
 • Instruere nye medlemmer

MATERIEL

materiel@vejleroklub.dk

Medlemmer: Per Kristiansen, Karl (Kalle) Åge Mikkelsen, Jens Wael, Claus Behrendsen

 • Vedligehold og drift af bådpark
 • Rådgive bestyrelsen om indkøb af både og skrotning af gamle både
 • Vedligehold af øvrig materiel
 • Vedligehold af ergometre (Claus Behrendsen)

HUSFORVALTNING

Medlemmer: Ove Hjort

 • Daglige kontakt med Vejle Kommune.
 • Småreparationer i huset.

IT

it@vejleroklub.dk

Medlemmer: Jesper Foldager

 • Drift og udbygning af klubbens IT platforme (software programmer)
 • Uddannelse af medlemmer i brug af IT platforme
 • Administration af nøglekort

KOMMUNIKATION

kommunikation@vejleroklub.dk

Medlemmer: Birgitte Busk Mikkelsen, Birgit Bech Jensen

 • rekruttere nye medlemmer via annoncering i diverse kanaler (trykte + sociale medier)
 • udarbejde og udsende medlemsmagasinet ‘Åreknuden’
 • Ajourføre og opdatere informationerne på hjemmesiden

LANGTUR

langtur@vejleroklub.dk

Medlemmer: Lone Christensen, Viggo Puggaard

 • Initiere og synliggøre langture for medlemmerne
 • Synliggøre regionale madpakketure for medlemmerne
 • Arrangere langture

KAPRONING

kaproning@vejleroklub.dk

Medlemmer: Lisbeth Johnsen, Lena Stavnskær, Kamilla Sarossy, Birgit Bech Jensen

 • Arrangere og koordinere kaproningstræning
 • Arrangere og koordinere deltagelse i lokale og nationale kaproninger på vand og i ergometer
 • Arrangere deltagelse i 8GP
 • Arrangere klubmesterskaber i ergometer
 • Arrangere ‘Vejle Fjordens Grønne Bøge’

GODKENDELSE AF LANGTURE

Medlemmer: Inger V-B, Ruth L og Viggo

 • bevilling af langture på vegne af bestyrelsen

GÆSTER

Medlemmer: Krestine, Per K, Poul Erik Olesen og Ruth Ladegaard

 • Modtagelse, håndtering og forplejning af gæster og medlemmer i forbindelse med arrangementer, besøg og kurser.