Roning på vand

Fra april til oktober

I sommerhalvåret ror vi ude og har gode betingelser på Vejle Fjord, hvor vi næsten altid kan komme på vandet.

En almindelig aftentur er på mellem 10 og 20 km og tager mellem 1½ og 3 timer.

I weekenderne tager vi længere ture på fjorden og inviterer også medlemmerne til langture på fremmede farvande - dagsture eller med overnatning.

Motionsroning

Træningsformen kan kaldes motionsroning med relativt lange ture og mellemhøj intensitet.
Nogle hold har fokus på et højere tempo og øget intensitet.
Der er mulighed for at deltage i regionale og landsdækkende konkurrencer, men den meste vandroning i Vejle Roklub kan kategoriseres som motionsroning. 

Både 

Vi træner i tre typer af både:
  • Fine træbåde af typen inrigger med plads til 3 eller 5 personer.
  • Hurtige og søstærke coastalbåde med plads til 1 og 2 personer.
  • Smalle og livlige scullere med plads til 1 og 2 personer.

 

Inrigger

Coastal 

Sculler