Gæste-roning

Gæst til daglig roning: Som medlem af en anden DFfR medlemsklub kan du/I frit deltage i roningen – du skal blot indskrives som gæst, når turen skrives ud via Rokort.

Gæst og lån af både: Som medlem af en DFfR medlemsklub, og med en godkendt langtursbevilling fra din klub, kan du/I låne en inrigger til f.eks. en dagstur i og omkring Vejle Fjord. Andre bådtyper kan lånes efter særlig aftale og under hensyntagen til brugen af bådene blandt klubbens medlemmer. Træf aftale i god tid for at være sikker på, at der er en passende båd hjemme. Det koster 50 kr. per sæde at låne en båd. Betaling på Mobilpay 5105LC.

Vi kan desværre ikke tilbyde overnatning i Vejle Roklubs lokaler af hensyn til brandmyndighederne. Vi henviser til det lokale vandrehjem samt Airbnb for billig overnatning.

Generelt
Læg en besked til en fra udvalget om gæsteroning med information om: Klub, antal personer, ønsker om lån, tidspunkt fra og til. En fra udvalget vil tage imod jer og give jer en gæstenøglen og vise jer rundt. Følgende aftale om lån af både underskrives af Vejle Roklub og gæst: Bådlån_Vejle Roklub_skabelon.pdf


Særligt om udenlandske gæsteroere
Betingelsen for at tage udenlandske roere med ud er: a) De kan ro og er medlem af en roklub, b) de kan svømme og underskriver følgende svommeerklaering-sikkerhedsinstruktion.pdf, og c) der skal være en roer/aktvititet, der kan tage gæsten med på en passende tur.