Roning som sport - med fællesskab og gode oplevelser på vandet

Roning kan dyrkes i alle aldre og på alle niveauer; fra allerhøjeste, intensive OL niveau og til almindelig motionsroning.

I Vejle Roklub tilbyder vi sports- og motionsroning i forskellige typer af både - primært i inriggere, men også i coastalbåde og scullere.

Om sommeren træner vi på vandet - primært på Vejle Fjord. Om vinteren træner vi i romaskiner i klubhuset. Der er desuden tilbud om gymnastik og svømning. 

Ud over ture på Vejle Fjord ror vi langture i ind- og udland, og vi deltager i regionale og nationale motionskonkurrencer.

Nyt medlem?

  • Hvis du er mellem 18 og 65 år, så er du senior-roer. Læs mere om dine muligheder i Vejle Roklub her: SENIOR
  • Hvis du er pensioneret og primært ønsker at deltage i træning om formiddagen, så er du master-roer og kan få mere information om dine muligheder her: MASTER

Ny roer?
Hvis du ikke har roet i en roklub før, så sørger vi for at lære dig at ro på vandet. Læs hvordan det foregår her: ROSKOLE

Kontakt os for mere information.

Træning i romaskiner vinter og sommer

Vi tilbyder effektiv træning i romaskiner hele året. Kontakt os og prøv om roning er noget for dig.