Master +65 år

Masterroning
Mastere er medlemmer, som ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet og derfor kan ro om formiddagen. I denne afdeling er der faste mødetidspunkter for hele gruppen adskillige formiddage hver uge, og der lægges stor vægt på det sociale med fælles kaffe og adskillige fællesarrangementer på land efter roningen.

Nye medlemmer i denne afdeling skal følge samme procedure som nye senior-roere med rokursus i foråret. Instruktionen på kurset foregår imidlertid sammen med den resterende mastergruppe om formiddagen og varetages af andre masterroere.

Der er aktuelt 63 medlemmer i masterafdelingen.

Se priser for medlemskab her: KONTINGENTER.

For yderligere information om master-roning kontakt masterudvalget via udvalget nedenfor her.