Master +65 år

Roning om formiddagen

Master-roerne er medlemmer der har mulighed for at ro om formiddagen som mødes kl. 08 (ma.-tir. / on.-tor.) hvorefter bådbesætningerne fordeles. Der er ikke faste hold, så man cirkulerer mellem hinanden.

Turene går typisk til Tirsbæk / Ulbækhus eller til Holtser Hage / Brejning. Hvis vejret er til det, går man i land til en tår kaffe og en ostemad. Det hænder også at det foregår i klublokalerne efter turen.

Der er 50 - 60 medlemmer i Master-afdelingen.

Se priser for medlemskab her: KONTINGENTER.

Roning og socialt samvær hele året

Der er altid, men især om vinteren, fri adgang til romaskinerne. Der sættes hold (ma.-tir. / on.-tor.) med instruktører og passende musikrytmer, kombineret med efterfølgende hygge i klublokalerne.

Der lægges i almindelighed stor vægt på det sociale med fælles kaffe- og frokost-arrangementer.

Der arrangeres langture i løbet af sommersæsonen, i danske farvande fortrinsvis med baser i lokale roklubber.

Instruktion af nye roere

Hvis du ikke har roet i en roklub tidligere, så sørger vi for at du lærer at ro ved kyndig instruktion af afdelingens veluddannede instruktører.
Læs mere om hvordan du kommer i gang: INSTRUKTION +65 år
Eller kontakt: