Master +65 år

Masterroning


Mastere er medlemmer, som ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet og derfor kan ro om formiddagen. I denne afdeling er der faste mødetidspunkter for hele gruppen adskillige formiddage hver uge, og der lægges stor vægt på det sociale med fælles kaffe og fællesarrangementer på land efter roningen.

Nye medlemmer i denne afdeling følger samme procedure som nye senior-roere med rokursus i foråret. Instruktionen på kurset foregår imidlertid sammen med den resterende mastergruppe om formiddagen og varetages af andre masterroere.

Der er aktuelt 63 medlemmer i masterafdelingen.

De fast aktiviteter bliver oprettet i Aktivitetskalenderen af de ansvarlige for aktiviteten. Det er også muligt at lave selvopslåede ture, og hvis du ikke har de nødvendige rettigheder til at oprette aktiviteter, så tag kontakt til Masterudvalget.
.
Bemærk: Selvopslåede ture og 'private' ture må ikke placeres på samme tidspunkt som klubbens organiserede tilbud og skal starte minimum ½ time før. 

Se priser for medlemskab her: KONTINGENTER.

For yderligere information om master-roning kontakt Masterudvalget via udvalget nedenfor her.