Senior +18 år

Seniorroning
Seniorer er voksne fra 18 år. Til denne gruppe tilbydes en række roture med forskellig intensitet og længde. Langt de fleste ture er selvorganiserede og foregår uden en træner – men altid med en uddannet styrmand i båden. Der er enkelte hold og ture med struktureret træning og en tilknyttet træner. Vejle Roklub har aktuelt 84 medlemmer i denne gruppe.

Nye medlemmer forberedes/frigives til at kunne deltage i alle klubbens rotilbud på en roskole i foråret. Det er obligatorisk at deltage på roskolen, for at kunne deltage i klubbens almindelige rotilbud på vandet.

Roskolen består af en række ture på vandet med en uddannet instruktør, som lærer dig og de andre nye at ro og vejleder om håndtering af bådene og andre forhold omkring roklubben. Roskolen planlægges i mindre hold, og der tages hensyn til individuelle behov. Du skal regne med, at roskolen strækker sig over ca. 8 ture på vandet, som organiseres i en periode på 2-3 uger i løbet af maj måned. Se kalenderen for roskolen i 2018 her: ROSKOLEN 2018.
Der er informationsmøde med tilmelding til roskolen i april i roklubbens lokaler.

Nye frigivede roere kan deltage i alle klubbens tilbud. For at sikre bedst mulig overgang fra roskolen til den almindelige træning, så tilbydes der Begyndertræning hver tirsdag aften hele sæsonen. 

Fra november til april er der løbende optag af nye medlemmer, som får mulighed for at deltage i træningen på land i romaskinerne indtil rokurset starter i foråret. For yderligere information om senior-roning kontakt seniorudvalget nedenfor her.

Se priser for medlemskab her: KONTINGENTER.

Henter billeder...
Henter billeder...
Henter billeder...