Senior +18 år

Seniorer
Seniorroere er fra 18-65 år, og seniorafdelingen klubbbens største.
Roning for seniorer er opdelt i to grundlæggende former for tilbud: Motionsroning og sportsroning. Medlemmer vælger typisk den ene form for roning, men man er velkommen til at benytte sig af begge typer af tilbud. Selvom der er forskel på de to måder at ro på, så er begge tilbud relevante for alle medlemmer. Alle frigivede roere er kvalificerede til begge typer af tilbud.

Motionsroning
Motionsroning er oftere længere ture, typisk 10-25 km, hvor der er fokus på motion, udholdenhed og samroning. Bådholdene sættes af den ansvarlige turleder ved pulten inden afgang.

Sportsroning
Sportsroning er struktureret træning efter programmer og under ledelse af en træner. I sportsroning er turene kortere men mere intensive. Der arbejdes på teknik og samroning med skiftende intensitet. Træningen foregår fokuseret (uden megen snak) og med det formål at komme i bedre form og blive bedre til at ro. Programmerne og øvelserne er alsidige, så træningen bliver alt andet end kedelig. 

Kaproning
Der er mulighed for at deltage i motionskaproninger, primært i inrigger, som foregår regionalt eller nationalt. Kaproningerne foregår både på vand og på land (i ergometre).

Roskole for nye roere
Hvis du ikke har roet i en roklub tidligere, så sørger vi for at du lærer at ro på vores roskole. Læs mere om den her: ROSKOLE