Bestyrelse

Spørgsmål om indmeldelse og medlemskab i Vejle Roklub kan rettes til formand Birgit Bech Jensen eller bestyrelsesmedlem Nina Hjort.

Bestyrelsens målsætninger og arbejdsgange

Udarbejdet på bestyrelsesseminaret den 3. februar 2018

Bestyrelsen er et strategisk og taktisk organ, der arbejder sammen med en række nedsatte udvalg om at løse driften af roklubben.

2025 målsætninger for bestyrelsens arbejde:

 • 300 medlemmer - 10% ungdomsroere, 60% seniorer og 30% mastere. Halvdelen af seniorerne er aktive medlemmer, halvdelen er landroere.
 • Alle bidrager til fællesskabet.
 • Klubben har det materiel, som medlemmerne efterspørger og anvender.
 • 25% af de nye medlemmer fastholdes i klubben efter 5 år.
 • Tilbud til medlemmerne og betingelserne for at deltage i dem er tydelige for alle medlemmer.

POST

NAVN

ANTAL ÅR

Formand

Birgit Bech Jensen

2 (ulige)

Kasserer

Oluf Madsen

2 (ulige)

Sekretær

Britta Hessellund

2 (lige)

Medlem

Nina Hjort

2 (lige)

Medlem

Viggo Puggaard

2 (lige)

Første suppleant

Lone Christensen

1 (hvert år)

Anden suppleant

Kamilla Sarossy

1 (hvert år)BESTYRELSENS OPGAVER og ANSVARSOMRÅDER

FORMAND

Birgit Bech Jensen

formand@vejleroklub.dk

 • Koordinere bestyrelsesmøder, generalforsamling, standerhejsning og  standerstrygning
 • Udarbejde bestyrelsens beretning
 • Fundraising
 • Vild med Vand
 • Firmaroning
 • Kontakt Vejle Kommune, VIR, DFfR, SIV, Ronet Syd….
 • Kontakt rengøring
 • Kontakt ungdomsudvalget
 • Kontakt kommunikationsudvalget
 • Kontakt kaproningsudvalget og konkurrencer

SEKRETÆR

Britta Hessellund

sekretaer@vejleroklub.dk

 • Referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
 • Registrering af medlemmer (stamdata + rettigheder)
 • Udmeldelse og indmeldelse af medlemmer - aktivering og deaktivering
 • Kontingentopkrævning og kontrol med betalinger
 • Halbooking (svømning + gymnastik)
 • Udarbejdelse af svømmeliste
 • Tilmelding af medlemmer til DFfR aktiviteter (konkurrencer, kurser etc.)
 • Indberetning af medlemstal til det Centrale Medlemsregister

KASSERER

Oluf Madsen

kasserer@vejleroklub.dk

 • Udarbejdelse af regnskab
 • Udarbejdelse af budget
 • Betale regninger
 • Kontakt til bank
 • Søge støtte fra kommune (kurser mm)
 • Forsikringer
 • Klubtøj
 • Kontakt materiel-udvalg
 • Kontakt IT-udvalg

MENIG MEDLEM A

Nina Hjort

 • Organisere K-kursus
 • Initiere deltagelse i DFfR-kurser
 • Organisere instruktion af nye medlemmer
 • Initiere etablering af tilbud til seniorer sommer og vinter
 • Kontakt langtursudvalg
 • Langturs-bevilling

MENIG MEDLEM B

Viggo Puggaard

 • Kontakt master-udvalg
 • Kontakt gæste-roning
 • Kontakt husforvalter

 

 

Udvalgsoversigt

UDVALGS-OPGAVER

UNGDOM
ungdom@vejleroklub.dk
Medlemmer: Inger Valentiner-Branth, Anna Mikkelsen, Johan Løhde

 • Varetage træning 2 gange om ugen (sommer/vinter)
 • Instruere nye medlemmer
 • Synliggøre og invitere til relevante arrangementer og camps (DFfR)
 • Arrangere ture og særlige tilbud til ungdomsroerne

SENIOR
senior@vejleroklub.dk
Medlemmer: Nina Hjort, Inger Valentiner-Branth, Birgit Bech Jensen

 • Koordinere rotilbud på vandet
 • Koordinere rotilbud i ergometer
 • Koordinere gymnastik og svømning
 • Koordinere instruktion af nye medlemmer

MASTER
master@vejleroklub.dk
Medlemmer: Annette Hertz, Britta Hessellund, Ivan Pedersen, Per L. Christiansen, Viggo Puggaard

 • Koordinere rotilbud på vandet
 • Koordinere rotilbud i ergometer
 • Instruere nye medlemmer
 • Arrangere langture for master-roerne

MATERIEL
materiel@vejleroklub.dk
Medlemmer: Per Kristiansen, Karl (Kalle) Åge Mikkelsen, Jens Wael, Claus Behrendsen

 • Vedligehold og drift af bådpark
 • Rådgive bestyrelsen om indkøb af både og skrotning af gamle både
 • Vedligehold af øvrig materiel
 • Vedligehold af ergometre (Claus Behrendsen)

IT
it@vejleroklub.dk
Medlemmer: Jesper Foldager

 • Drift og udbygning af klubbens IT platforme (software programmer)
 • Uddannelse af medlemmer i brug af IT platforme
 • Administration af nøglekort

KOMMUNIKATION
kommunikation@vejleroklub.dk
Medlemmer: Birgitte Busk Mikkelsen, Birgit Bech Jensen

 • rekruttere nye medlemmer via annoncering i diverse kanaler (trykte + sociale medier)
 • udarbejde og udsende medlemsmagasinet ‘Åreknuden’
 • Ajourføre og opdatere informationerne på hjemmesiden

LANGTUR
langtur@vejleroklub.dk
Medlemmer: Lone Christensen, Inge Milner

 • Initiere og synliggøre langture for medlemmerne
 • Synliggøre regionale madpakketure for medlemmerne

KAPRONING
kaproning@vejleroklub.dk
Medlemmer: Lisbeth Johnsen, Lena Stavnskær, Kamilla Sarossy, Birgit Bech Jensen

 • Arrangere og koordinere kaproningstræning
 • Arrangere og koordinere deltagelse i lokale og nationale kaproninger på vand og i ergometer
 • Arrangere deltagelse i 8GP
 • Arrangere klubmesterskaber i ergometer
 • Arrangere ‘Vejle Fjordens Grønne Bøge’

Definition af udvalgsarbejde

 • Koordinere aktiviteter
 • Drifte aktiviteter
 • Lave nyheder til  medlemmer om aktiviteter (alle medlemmer/medlemsgruppe)
 • Oprette aktiviteter
 • Opmuntre (udvalgte/alle) medlemmer til deltagelse i aktiviteter
 • Rekruttere nye medlemmer til udvalg (især når et medlem forlader udvalget)
 • Følge strategi lagt i samarbejde med bestyrelsen
 • Rapportere til bestyrelsen
 • Svar på henvendelser til udvalgets emailadresse “udvalgsnavn@vejleroklub.dk