Handelsbetingelser

Se klubbens vedtægter: OM KLUBBEN > Vedtægter og reglementer

FORBEHOLD OG PRISER
(jf. §5 i Vejle Roklubs Vedtægter)
Alle priser på disse sider er opgivet uden moms, da foreningen er momsfritaget. Klubben tager forbehold for tryk-/tastefejl. Kontingent og rykkergebyr for alle medlemsgrupper fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingent betales for sæsonen april – marts (begge måneder inklusive). Opkrævningen udsendes i februar før sæsonstart hvert år. Nuværende priser fremgår af klubbens hjemmeside.

BETALINGSSVILKÅR
Medlemmet modtager via email opkrævning om forestående kontingentbetaling. Medlemmet betaler herefter kontingent med Dankort (eller andet betalingskort som er godkendt af Vejle Roklub og Nets) på klubbens hjemmeside via medlemmets personlige login. Medlemmets betaling registreres automatisk i medlemslisten, så medlemsskabet fortsat er gyldigt og medlemmet kan deltage i klubbens aktiviteter næste sæson.

Kontingentet skal være indbetalt senest 14 dage efter modtagelse.

Som alternativ kan medlemmet lave en bankoverførsel med kontingentbeløbet, og her skal klubbens sekretær informeres.

Vejle Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Vejle Roklub opbevarer ikke medlemmets kreditkortinformationer.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

UDMELDELSE
(jf. §4 i Vejle Roklubs Vedtægter)
Udmeldelse sker skriftlig til et medlem af bestyrelsen. Ethvert aktivt medlem er forpligtet til at betale kontingent til udmeldelsesdagen. Udmeldelsen er aktiv med udgangen af kontingentåret. Der refunderes ikke indbetalt kontingent.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom eller sammenlignelige omstændigheder gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson efter aftale med bestyrelsen.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er produktet ikke omfattet af en reklamationsret. Et medlem kan klage skriftligt til bestyrelsen, hvis medlemmet er uenig i forhold eller behandling i klubben. Alle klager bliver behandlet i bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

RYKKERGEBYR
(jf. §6 i Vejle Roklubs Vedtægter)
Når et medlem trods opkrævning har undladt at betale kontingent inkl. rykkergebyr pr. 31/5, betragtes medlemmet som udmeldt af Vejle Roklub.

MEDLEMSVILKÅR
(jf. Vejle Roklubs Vedtægter)
Ethvert medlem skal gøre sig bekendt med- og efterleve klubbens Vedtægter og Reglementer (Almindeligt, Outrigger, Vinter og Langtur) ved oprettelse af medlemskab.