Skole-roning

Vejle Roklub bidrager til Dansk Forening for Rosport (DFfR)'s tilbud til skoler. Skolerne kan deltage i forskellige roaktiviteter, og der er udarbejdet godkendt undervisningsmateriale til mellemtrinnet og udskolingen.

Roklubben har desværre ikke frivillig kapacitet til at tilbyde undervisning i roning til skolebørn, men I samarbejde med DFfR og Vejle Kommune tilbyder roklubben gratis træning og undervisning i roning på land til alle Vejle Kommunes idrætslærere, så de klædes på til selv at varetage undervisningen i roning for eleverne.