Ro-kommandoer

Om kommandoer: I båden giver kun styrmanden kommandoer, medmindre andet er aftalt som i træningsøjemed. Kommandoerne skal altid respekteres af alle de øvrige roere i båden.

Om brug af kommandoer: Mange af kommandoerne kan varsles på forhånd med et "klar til at...". Når styrmanden siger dette betyder det, at der efterfølgende kommer en kommando til roerne - og ikke at man skal begynde selve kommandoen.

 

Kommando Beskrivelse
"klar til at gå om bord"                 Styrmanden holder fast i båden
Roerne stiller sig ved deres pladser og er klar
"Om bord" Roerne træder ned i båden og gør sig klar til at ro
"Klar til at gå fra borde" Styrmanden holder fast i båden.
Roerne løsner årer og fodremme og gør sig klar til at forlade båden
"Fra borde" Roerne rejser sig op og træder ind på broen
"Balance" Roerne sidder i vel-roet stilling og trykker årehåndtaget ned på rælingen. Styrmanden skaber balance ved at flytte sig på styrmandssædet.
"Åren på vandet" Stillingen er som "Det er vel" men åren er på vandet.
"Til roning klar" Roerne kører langsomt frem og er klar til at begynde roningen.
"Ro væk" Roningen påbegyndes og skal fortsættes indtil styrmanden giver en ny kommando.
"Til skodning klar" Roerne trækker årehåndtaget ind til brystet og vender årebladet 'baglæns'.
"Skod væk" Roerne sætter årerne i vandet og trykker håndtaget fremad. Skodningen skal fortsætte indtil styrmanden giver en ny kommando.
"Vel roet" eller "Det er vel" Roningen skal straks ophøre og roerne skal sætte sig i vel-roet stilling.
"Småt roning" Roerne fører årerne let gennem vandet med samme kadence som før, men trækket er svagere, således at båden netop har styrefart.
"Fuldt træk" Alle roere skal igen trække lige kraftigt. Bruges til at ophæve "småt roning".
"Sæt i"

Roerne sænker årebladet ned under vandet. Årebladet holdes vandret eller lidt skråt og bremser båden blidt.
Hvis båden ikke bremser hurtigt nok, kan man straks følge op med "Sæt hårdt i".

"Sæt hårdt i" Årebladet holdes lodret, så det bremser båden hårdt.
"Bagbord/Styrbord småt roning"  
"Bagbord/Styrbord vel roet"  
"Bagbord/Styrbord sæt i"  
"Bagbord/Styrbord sæt hårdt i" Med disse kommandoer kan man dreje både mere eller mindre skarpt mod bagbord eller styrbord.
Bagbord/Styrbord - fald ind" eller "Lige træk" Styrbord eller bagbord falder ind i den roning (eller skodning), der foretages af den anden sides roere.
"Bagbord til skodning klar - styrbord til roning klar - skod væk - ro - skod.... Denne kommando vender båden til bagbord, dvs. mod uret (huskeregel: båden drejer til samme side som man skodder). Bagbordsroerne sætter sig i til-skodning-klar-stillingen. Styrbordsroerne bliver siddende i vel-roet-stillingen. Ider der kommanderes "skod" begynder bagbordsroerne at skodde, og samtidigt kører styrbordsroerne frem og tager et rotag så snart bagbordsroerne er færdige med deres skoddetag. Der skiftevis ros og skoddes indtil styrmanden kommanderer "Det er vel". Samme kommando eksisterer med vending omkring styrbord.
"Kvart åren" Roerne trækker årerne ind, indtil de har fat med en hånd på hver side af klemringen. Bruges i smalle passager.
"Åren ud" Under tilbagekørslen skubbes åren ud uden at roningen standser.
"Åren langs" Roerne slipper med den yderste hånd, læner overkroppen kraftigt tilbage og fører åren hen over hovedet med den indvendige hånd. Bruges ved smal passage, anløb til bro og ved skift.
"Rejs årer" Styrmanden skal først kommandere "Vel roet" og "Klar til at rejse årer", og han sikrer sig, at roerne har løsnet årerne fra svirvlerne. Roerne svinger årerne op til lodret stilling, så håndtaget hviler på bundbrættet tæt ved midterlangremmen. Årebladets hule side skal vende agterud. Bruges som hilsen og ved anløg til bro.
"Lad falde" Ophæver "Rejs årer"-kommandoen. Roerne sænker forsigtigt årerne ned på plads i swirvlerne og spænder dem fast. Derefter indtager roerne "vel roet"-stillingen.
"Se til åren" Alle roere skal se til deres eget åreblad, så det ikke støder ind i noget under roningen. Er en forhindring tæt på åren, skal roeren kvarte åren eller lade den gå langs.