Kaproning ude og inde

Vejle Roklub deltager i DFfRs Langdistancekaproninger på vandet om sommeren og i den lokale venskabsdyst, kaldet Lillebæltsdysten, både på vandet og på land i romaskiner (om vinteren).  

DFfR tilbyder hver sommer fem langdistancekaproninger (LDK) rundt om i landet. Her er distancerne henholdsvis 10km og 25km. Medlemmer som er interesserede i at deltage i LDK er velkomne til at deltage i kaproningstræningen. Vi sætter nogle faste hold, som træner sammen med henblik på deltagelse i en eller flere kaproninger og arbejder med teknik og optimal fart ud fra fastlagte programmer.

Vejle Roklub er selv arrangør på en afdeling af LDK - 'Vejle Fjordens Grønne Bøge' - som finder sted her hvert andet år.

Vi er desuden aktive deltagere ved Lillebæltsdysterne i de lokale roklubber - både sommer og vinter, hvor dysterne foregår indendørs i romaskiner.

Endelig deltager vi med et hold i den indendørs turnering i romaskiner, 8GP.

Invitationerne slås op på hjemmesiden og på klubbens Facebook side.