Firma-roning

Vejle roklub tilbyder "firma"-arrangementer med et sjovt program i vores romaskiner (ergometre) i træningssalen i klubhuset på havnen. Vi sørger for en hurtig instruktion og arrangerer derefter sjov træning - eventuelt med stafetter og konkurrencer blandt deltagerne. Det er vores uddannede instruktører, der står for arrangementerne.

Som udgangspunkt er prisen 175 kr. per deltager og minimum 1500 kr. per arrangement til klubben.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi desværre ikke tilbyde firma- og skolearrangementer i bådene på vandet.