Svar fra Vejle Kommune om parkering

16. april 2018 13:55 , af Birgit Bech Jensen (KLITRS)

Vejle Kommune har nu svaret på vores henvendelse omkring parkering. Vi har desværre ikke fået dispensation for tidsbegrænsning på parkeringen ved siden af roklubben. Til gengæld henviser Kommunen til grusparkeringen, som er ved at blive tømt for sejlbåde, og som vil blive helt tømt indenfor kort tid.

Jeg beklager, at vi ikke kunne komme igennem med vores ønske.

På vegne af bestyrelsen,
Birgit Bech Jensen