Roweekend i København 17. og 18. juni

11. april 2017 22:00 , af Lone Christensen (KLI)

Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig snarest, da vi (indtil videre) kun råder over 3 både.

Vi har lejet 3 inriggere i Københavns Roklub.

Planen er, at vi lørdag ror i Københavns Havn samt i de tilstødende kanaler, og hvis vejrguderne vil det, ror vi ud til Trekroner og indtager fortet J

Overnatning foregår i Københavns Roklubs lokaler på medbragt luftmadras (overnatningsstedet højt ratet af Tripadvisor J)

Søndag efter morgenmad kører vi til en af klubberne langs Øresund, hvor vi låner både og ror nordpå i Øresund.

Vi garanterer, hyggeligt samvær, træning i kommandoer, lakridspiber og i det hele taget roning i spændende farvand J

Distancen vil begge dage være 25 – 30 km, med passende pauser til spisning, kaffedrikning og andet sjovt. Alle kan deltage, du skal blot kunne ro distancen, være fortrolig med at skifte i båden og kunne de almindeligste kommandoer.

Afgang fra Vejle Roklub lørdag d. 17. juni kl. 7. Vi forventer at være klar til at ro i København kl. 10. Du skal selv medbringe madpakke og drikke til lørdag.

Aftensmaden indtager vi på restaurant (ikke indregnet i prisen).

Der købes ind til fælles morgenmad/madpakken søndag morgen.

Efter endt roning søndag ved 14 – 15 tiden vender vi tilbage til Vejle.

Du skal være indstillet på, at der kan være småopgaver i forbindelse med turen.

Tilmelding på klubbens hjemmeside senest 15. maj, hvor du også skal indbetaler 600 kr. som dækker kørsel, bådleje, overnatning og morgenmad/frokost søndag. Aftensmaden og drikkevarer betaler du selv. Indbetaling kan ske via mobilepay på 61349332.

Nina og Lone C.

 

Sensommertur J

Tænker du som vi, at vi naturligvis også skal have en sensommertur i Vejle Roklub, gives stafetten hermed videre til 2 – 3 medlemmer, som gerne vil planlægge turen.

Meld dig snarest, så vi kan fastsætte datoen Vi er gerne behjælpelig med tips og tricks i forbindelse med turplanlægning.

Henvendelse til Nina eller Lone C.

 

Budget for Københavns turen:

3 biler à 1000 kr.                                                  3000 kr.

Bådleje lørdag og overnatning i KR                        900 kr.

Bådleje søndag                                                     500 kr.

Morgenmad/frokost                                              600 kr.

Div./uforudset                                                      400 kr.

I alt                                                                     5400 kr./600 kr. pr. roer.

Vi er nok nødt til at køre i 3 biler. Erfaringsmæssigt skal der en del baggage med J