rengøring i omklædning og på toiletter

2. august 2018 10:40 , af Birgit Bech Jensen (KLITRS)

Kære medlemmer

Herunder ser I besked fra Vejle Kommune angående rengøring:

Kære alle sammen

Vi har pr. 1. aug. Udliciteret al rengøring i Idræt og Faciliteter.

I vil derfor opleve en lille ændring i rengøringen på jeres klubhuse. Ikke nødvendigvis i kvalitet, men i den service som rengøringsassistenten fremover kan yde. De må fx ikke rydde op inden rengøring. Ligger der derfor ting på gulve og bænke så samler de en bunke og gør rent uden om det.

Et nyt firma giver naturligvis lidt indkøringsproblemer. Oplever I noget som er utilfredsstillende eller har spørgsmål til rengøringen så tag fat på Annette som er tilsynsassistent og som kontrollerer kvaliteten af rengøringen for os. Hun træffes på 3030 2875.

Vi håber og tror på at I vil mærke meget lidt til ændringerne. Personerne er stort set de samme, da de er overdraget til de nye virksomheder.

Venlig hilsen

Thomas Schmidt

Idrætsinspektør | Idræt og Faciliteter | Kultur og Fritid
Vejle Kommune | Vedelsgade 25 | 7100 Vejle

Rengøringen af fælleslokaler og køkken på 1. sal fortsætter som hidtil.

Bestyrelsen