Madpakketure i 2018

19. april 2018 10:26 , af Birgit Bech Jensen (KLSITR)

Ronet Syd arrangerer i samarbejde med Synnejyske Ronetværk et antal Madpakketure for klubbernes medlemmer. Det er hyggelige ture i andre farvande, hvor alle kan deltage. Turene bliver slået op på Aktivitetskalenderen med instruktioner om tilmelding til arrangøren.

Madpakketure i Synnejysk Ronetværk og Ronet Syd – 2018
En madpakketur er en rotur, hvor der deltager roere fra roklubber i det syd og sønderjyske område. Man medbringer egen madpakke og står selv for transporten til den klub, hvor turen foregår.
Tilmelding gælder efter ”først til mølle”-princip, da der er begrænsning på antal pladser i den enkelte klub.
BEMÆRK:
Tilmelding skal ske klubvis med angivelse af deltagernavne og evt. langtursstyrmandsret.
Mødetid er omklædt og klar til at ro. Forudsætningen for at kunne deltage i madpakketure er, at man er i stand til at skifte plads i en robåd, samt
fortrolig med at ro i bølger. Det er egen klub, der siger god for et medlem (giver bevilling).

Roklub Turens mål Dato Mødetid Distance Tilmelding (1 ugen inden)
Jels Søen rundt 27. maj 10.00 ca. 20 km Annika Wilshusen
annikachpost@gmail.com
Mobil: 2733 9178
Haderslev Haderslev Fjord
ud til Stevelt
16. juni 09.00 ca. 25-30 km Sven Christensen
sven.christensen@hotmail.com
Mobil:
Skanderborg Søerne rundt 16. juni 09.00 ca. 22 km Karin Vælds
vaelds@gmail.com
Mobil: 2145 1406
Aabenraa  Fjorden rundt 17. juni 09.00 ca. 20 km Finn Prip Pedersen
finn.prip@mail.dk
Mobil: 2225 0700
Sønderborg Nord eller Syd –
vejret bestemmer
7. juli 09.00 ca. 25-30 km Anette Hammerstrøm
anettehammerstrom@gmail.com
Mobil: 2237 9801
Middelfart Lillebælt 11. august 09.00 ca. 25-30 km Klaus Scheffel
rochef@middelfartroklub.dk
Mobil: 2185 2476
Vejle Fjorden 18. august 09.00 ca. 30-35 km Lone Christensen
Lone.post@stofanet.dk
Mobil: 6134 9332
Flensborg/(Kollund) Fjorden (m. start i Flensborg) 9. september 09.00 ca. 25 km Uwe Brodersen
jensbro2012@gmail.com
Telefon: +49 46144039