Madpakketure 2017 (Ronet Syd)

6. marts 2017 05:29 , af Jesper Foldager (KLITR)

Madpakketure i Ronetværk Syd og Synnejysk Ronetværk 2017
 

Generel info
-Klubvis (!) tilmelding senest onsdagen (tilmeld dig aktiviteten via AKTIVITETER på Vejle Roklubs hjemmeside!) - dog den 22. maj til turen i Horsens
-Kontaktpersoner i Vejle Roklub: Inge Milver og Lone Christensen
-Den arrangerende klub kan sætte max. deltagerantal
-Rodistance: 25 – 30 km.  
-Mødetiden er kl.9.00 omklædt i den arrangerende klub

 

Ture
-25. maj  Horsens Roklub (rundt i fjorden – ca.20 km.)
-10. juni  Strib Ro- & Kajakklub (Fænø rundt  m/lille vandring)
-19. august Vejle Roklub (Fakkegrav eller Hvidbjerg – ca. 32 km.
-23. september Esbjerg Roklub (Tur til Nationalpark Vadehavet og se på Unesco’s Verdens Arv – ca. 30 km – max 30 deltagere)