Lokale ildsjæle redder dødsdømt fyrtårn.

26. oktober 2017 23:47 , af Kamilla Sarossy (KL)

Pressemeddelelse.

 

Lokale ildsjæle redder dødsdømt fyrtårn.

 

Træskohage Fyr ved Vejle Fjord stod for en nedrivning, da lokale ildsjæle besluttede sig for at redde fyret. Efter næsten 5 års benarbejde står fyret nu som nyt.

 

Fyret der er 13 meter højt, blev opført i 1904 af Vejle Havn og blev overdraget til Naturstyrelsen i 1982, da det blev taget ud af drift. Fyrtårnet fungerede som ud-sigtspunkt, men det haltede alvorligt med vedligeholdelsen. Dette påpegede Stouby og Omegns Lokalråd over for Naturstyrelsen, men der var ikke afsat midler til vedligehold, og af sikkerhedsmæssige årsager blev fyret aflåst for of-fentligheden.

Først da lokalrådet tog kontakt til tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl kom der skred i sagen, og lokalrådet fik mulighed for at leje fyrtårnet, mod at lokalrådet selv ville sætte det i stand.

 

En udarbejdet rapport viste, at istandsættelsen ville beløbe sig til et sted mellem kr. 600.000 til kr. 1 million. Lokalrådet fik efterfølgende tilsagn om støtte på i alt kr. 782.500 fra Real Danias kampagne Underværker (kr. 370.000), Det fælles Landdistriktsråd, Hedensted Kommune (kr. 367.500), Sydbanks Fond (35.000), Hotel Vejlefjord (kr. 5000) og Vejle Fjord Rehabilitering (kr. 5000), og restaure-ringen blev igangsat for 3 måneder siden med Hylles Murerforretning som ho-vedentreprenør.

Før renovering

 

Der blev nedsat en styregruppe med Mogens Dam, Stouby Lokalarkiv, Preben Hansen, Skov og Park, Vejle Fjord og Linda Peitersen og Ole Lyse fra Lokalrådet.

Endvidere bidrog Gert Hougaard Rasmussen, Naturstyrelsen i fornødent omfang.

Renoveringen er udført af lokale håndværkere, entreprenør og vognmand, og de har samtidig bidraget med frivilligt arbejde, idet der har været en stor vilje til at opnå en optimal løsning inden for den økonomiske ramme.

 

I forbindelse med restaureringen af Træskohage Fyr er stien ud til fyret istandsat, således at besøgende kan komme tørskoet derud. Stien er endvidere anvendelig for kørestolsbrugere. Renoveringen at stien er støttet af Friluftsrådet med kr. 10.000.

Træskohage Fyr er nu bragt tilbage til fyrets oprinde-lige udseende, og kan med rette kaldes ”Det hvide Fyr”, som det tidligere var benævnt blandt lokalbefolkningen.

 

 

Vi vil gerne sige tak til donorerne, de erhvervsdrivende og de frivillige hjælpere for den store indsats, og vi glæ-der os til at åbne og fremvise Træskohage Fyr for pres-sen og offentligheden.

 

 

Efter renovering

Lørdag den 28. oktober 2017 kl. 1400.

 

Lokalrådet er vært ved øl og vand, og så skal vi selvfølgelig have ”Fyrtårnskager” på denne festlige dag.

 

Med venlig hilsen

 

Ole Flemming Lyse

Formand for Stouby og Omegns Lokalråd.

20615500