invitation til medlemsmøde 2/10

2. september 2018 19:04 , af Birgit Bech Jensen (KLSITR)

Kære medlem i Vejle Roklub

Skal vi forlange, at medlemmer ror med redningsvest på altid?

Skal vi betale os fra de frivillige opgaver og hæve kontingentet til 5.000 kr? 

Hvilke tilbud skal vi have til medlemmerne i løbet af vinteren?

 

Bestyrelsen vil i nær fremtid træffe beslutninger om bl.a. brug af redningsveste, et helt nyt reglement frivillighed og den kommende vintersæson.

 

Vi inviterer alle medlemmer til at give input til disse og andre temaer på et medlemsmøde tirsdag den 2. oktober kl. 19.30-21.

 

Vi tilbyder en sandwich og en sodavand/øl til alle deltagere og beder derfor om tilmelding på aktivitetskalenderen senest den 28. september.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Birgit Bech Jensen, Oluf Madsen, Henriette Lang Sørensen, Nina Hjort og Viggo Puggaard.