Infomøde om forplads - ideer?

5. juli 2017 05:46 , af Jesper Foldager (KLITR)

Kære medlemmer,

Vejle Kommune har indkaldt klubbernes bestyrelser til informationsmøde om forpladsen d. 8. august. Hvis nogen sidder med en god ide (at noget skal være/ikke være sådan), er de velkommen til at begrunden den og sende den til formanden inden informationsmødet (formand@vejleroklub.dk). 

Det er meningen, at forpladsen skal renoveres over vinteren 2017-18.

Mvh Jesper Foldager
På vegne af bestyrelsen