Anmodning om dispensation for tidsbegrænset parkering ved Stævnen

11. april 2018 14:49 , af Birgit Bech Jensen (KLSITR)

En del medlemmer føler sig udfordret af de manglende parkeringsmuligheder omkring roklubben. Med de lange ture på fjorden kan det være svært at respektere begrænsningen på 3 timers parkering på den offentlige parkeringsplads ved klubben. De planlagte parkeringspladser mellem Bølgen og klubhuset er endnu ikke færdige og grus pladsen, hvor sejlbådene står, er heller ikke klar til brug endnu.

Derfor har bestyrelsen i dag sendt en anmodning til Vejle Kommune om at opnå dispensation for tidsbegrænsningen på den offentlige p-plads, Stævnen, ved klubben. Vi har understreget, at sagen er akut og afventer nu svar fra Vejle Kommune.

Vi holder jer orienteret, så snart vi har nyt i sagen.

På vegne af bestyrelsen,

Birgit Bech Jensen
Formand